Lišty

Krytka lišt MILK, 1M.
Vaše cena: 29,00 Kč
Lišta povrchová, ALUMINIUM, 1M.
Vaše cena: 135,00 Kč
Lišta zápustná, ALUMINIUM, 1M
Vaše cena: 135,00 Kč
Lišta rohová, ALUMINIUM, 1M.
Vaše cena: 195,00 Kč

Kontakt

TH ELEKTRO Dlouhá 232
Trutnov - HSM
54102

Tel. 608762888 thelektro@email.cz