UHF/UHF

SPOJKA UHF (PL259) samice - samice.
Vaše cena: 35,00 Kč

Kontakt

TH ELEKTRO Dlouhá 232
Trutnov - HSM
54102

Tel. 608762888 thelektro@email.cz