Odbočovače

1-WAY TAP 5-2400MHz 6dB Insertion 5-40 MHz: 3.5 dB loss 40-450 MHz: 3.0 dB (IN-OUT) 470-860...
Vaše cena: 125,00 Kč
1-WAY TAP 5-2400MHz 8dB Insertion 5-40 MHz: 3.0 dB loss 40-450 MHz: 3.0 dB (IN-OUT) 470-860...
Vaše cena: 135,00 Kč
1-WAY TAP 5-2400MHz 10dB Insertion 5-40 MHz: 2.0 dB loss 40-450 MHz: 2.0 dB (IN-OUT)...
Vaše cena: 175,00 Kč
2-WAY TAP 5-1000MHz 8dB Insertion 5-40 MHz: 4.0 dB Loss 40-450 MHz: 3.5 dB (IN-OUT)...
Vaše cena: 185,00 Kč
2-WAY TAP 5-2400MHz 10dB Ordercode: FC-2TAP/10S-KN Insertion 5-40 MHz: 4.0 dB Loss 40-450...
Vaše cena: 195,00 Kč

Kontakt

TH ELEKTRO Dlouhá 232
Trutnov - HSM
54102

Tel. 608762888 thelektro@email.cz